Tjänster

Rådgivning inom projektet

Smakrik och blomstrande besöksnäring

Du som driver besöksföretag på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län kan boka mig för rådgivning om ditt företags utemiljö.

Rådgivningen finansieras till 70% av Europeiska jordbruksfonden för landsbygds-utveckling. Du betalar 30%. Rådgivningen omfattar områdena trädgårdsvård och trädgårdsdesign. Kontakta mig för offert och bokning av tid för rådgivning.


Trädgårdsvård - Att bevara och utveckla en historisk trädgård

T ex att:

 • hjälpa till med att läsa och dokumentera de äldre fysiska trädgårdsspåren i anläggningen och förstå vilka värden som finns där.
 • hjälpa till med att tolka historiska kartor och gamla foton över trädgården.
 • ge förslag till vidareutveckling av trädgården med hänsyn både till historien och till ekonomin i besöksföretaget. Vilka delar är historiskt värdefulla att bevara? Vilka delar av trädgården är kostnadseffektiva att utveckla?
 • ge råd om lämplig trädvård och föryngring av trädbeståndet.
 • ta fram en skötselplan eller åtgärdsplan för den historiska miljön.


Trädgårdsdesign - Med trädgården som skyltfönster

T ex att:

 • ta fram ett trädgårdskoncept över vad och till vem trädgården ska kommunicera och att binda ihop trädgården med besöksföretagets övriga verksamhet. Kan trädgårdens utformning vara en del i ett varumärkesbyggande?
 • i trädgårdsdesignen ta tillvara och lyfta de kulturhistoriska värdena i trädgården.
 • diskutera vilka ytor som ska prioriteras. Vad är unikt? Var rör sig besökarna mest? Var vill vi att besökarna ska röra sig?
 • tillgängliggöra trädgården för så många besökare som möjligt oavsett funktionsförmåga.
 • tillhandahålla praktiska och konkreta råd kring utformning, växtförslag och skötsel. En skötselnivå anpassad till företagets ekonomiska och tidsmässiga möjligheter. En miljövänlig strategi mot ogräs och växtskadegörare.
 • genom trädgårdsdesign utveckla trädgården för att göra den mer attraktiv för barnfamiljer.

Trädgårdsrådgivning

Ett rådgivningstillfälle kräver oftast ett besök på den plats det gäller. Du får konkreta råd kring utformning, växt- och materialval, trädvård, skötsel mm samt tips på kanaler för inköp och kunskapshämtning. Ett besök tar 2-3 timmar.


Pris: 2250 kr inkl moms plus resa.

 • Kvällstid efter kl 18 tillkommer 450 kr.
 • Lördagar och söndagar tillkommer 1575 kr.
 • För sammanställning med text och bilder

debiteras 750 kr/timme inkl moms.


I enstaka fall kan rådgivning ske via telefon eller epost.

 • Rådgivning per telefon debiteras med

15 kr/minut inkl moms.

 • Rådgivning på epost debiteras med

750 kr/timme inkl moms


Övrigt

Projektledning, inventering, skötselplaner, gardenstyling

mm debiteras med 750 kr/timme inkl moms eller enligt offert.


TRÄDGÅRDSMÄSTARE BLOM

Gjutaregården 69

686 91  Sunne

+46 (0) 736 22 17 59

jeanette@trgmblom.se