Kulturvård

KULTURVÅRD

Kulturvård är konsten att bevara, utveckla och hållbart bruka våra kulturarv vi har omkring oss, både materiella och immateriella. T ex vård av byggnader, hela miljöer, föremålssamlingar men också minnen, traditioner och så kallad tyst kunskap, den som finns i hantverkarens händer.

Inom trädgård innebär begreppet kulturvård att arbeta med bevarande av historiska trädgårdar, både övergripande och praktiskt med skötsel och vård. Kulturvård innebär också att arbeta med inventering, dokumentation, arkivsökning, vårdprogram, underhålls- och skötselplaner.

Några referenser

  • Rådgivare Smakrik och blomstrande besöksnäring, Länsstyrelsen Västmanland
  • Koordinator för Nätverket trädgårdsmästare i historisk miljö
  • Arbete med framtagning av gesällbrev för Trädgårdsgesäll, kulturhistorisk inriktning.
  • Projektledning Trädgårdsmästarens manual, Mårbacka minnesgård
  • Inventering av kyrkogårdar i Jämtland, Härnösands stift/Jamtli
  • Medförfattare Trädgård i historisk miljö, Statens Fastighetsverk

TRÄDGÅRDSMÄSTARE BLOM

Gjutaregården 69

686 91  Sunne

+46 (0) 736 22 17 59

jeanette@trgmblom.se